Keressen 200 ezer Ft-ot hetente, adózottan!
Itthon Magyarországon!

Felhasználási feltételek - Jogi nyilatkozat


 Jelen weboldalt (a továbbiakban: az „Oldal”) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett MIROEV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működteti. Adószám: 25908929-2-13. Cégjegyzékszám: 13-09-186344. Székhelyünk: 2111 Szada, Dózsa György út 39.; adatkezelés nyilvántartási szám: …)
 
Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.


Megjegyzések
Az itt található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre, melyre tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk.
 A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak.
Kijelentjük, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.
Ezen oldalakat nem ellenőrizzük, ill. a MIROEV-nek nincsen befolyása ill. felelőssége ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linkeket az ügyfelek érdekében bocsátja rendelkezésre.
 
A weboldal használati feltételei


1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
Az Oldalon található minden anyag a MIROEV Kft. szellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható. Tilos a weboldalon található bármilyen tartalom közösségi oldalra, videó megosztó felületre való feltöltése.
2. Hivatkozások (linkek) az Oldalra
Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek az Oldal kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.


3. Hozzáférés biztosítása
Igyekszünk biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.
 
Az Oldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve az ellenőrzés körén kívül eső okokból. Például az informatikai rendszer elleni támadás, annak kivizsgálása, ha szükséges helyreállítása idején.


4. Látogatói adatok és magatartás
Az Oldal lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősülnek, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. A MIROEV Kft.-t semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A MIROEV Kft. és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, feltehetik és egyéb módon használhatják.
 
Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:
 
(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve
(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve
(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve
(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).
 
Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést, a weboldal forráskódjának kutatása!).
 
A MIROEV Kft. teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a fenti 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.


5. Az adatok pontossága
A website-on található információk a MIROEV Kft. ügyfeleit szolgálják. Minden szükséges erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek.
Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat „az itt rögzített formájukban” nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a MIROEV KFT. az oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának az oldalra.


6. Felelősség
A MIROEV Kft. és tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeket, elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül (korlátozás nélkül értve) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően; beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek.


7. Egyéb rendelkezések a nyilatkozathoz
(a) A MIROEV Kft. által meghirdetett jövedelemszerzési lehetőség, a regisztrálással nem automatikus. Az ingyenes regisztrálással a rendszerhez való csatlakozás a további információ elérését biztosítja.  A tevékenység nem alkalmazotti munka!
(b) A MIROEV Kft. a rendszert, az informatikai hátteret biztosítja, minden mást a csatlakozónak saját költségen, saját vállalkozáson keresztül, saját eszközeivel, saját időbeosztásával és saját felelősségével köteles végezni.
(c) A MIROEV Kft. a csatlakozótól nem vár el tevékenységi kötelezettséget.
(d) A tevékenységből származó jövedelem jogalapja: 7311 Reklám ügynöki tevékenység.
(e) A MIROEV Kft a rendszerében keletkezett jövedelmek kifizetését, csak a magyar adójogszabályok betartásával teljesíti, (tudja teljesíteni).
(f) A csatlakozó Törzsvásárlók hálózatépítés céljából, kizárólag a MIROEV Kft. által rendelkezésre bocsájtott anyagot használhatják!


8. Vonatkozó jog és joghatóság
A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.
 
Budapest, 2021. február 01.